PLNOFAREBNÉ ETIKETY

Plnofarebné etikety v kotúči vo väčších sériách určené do aplikačných liniek vyrábame na flexotlačových strojoch, ktoré poskytujú širokú škálu možností:

•         ľubovoľný tvar
•         povrchová úprava lakovaním – lak matný, lesklý – aj parciálne
•         povrchová úprava laminovaním
•         ražba (metalická farebná)
•         reliéfna tlač, embossing
•         potlač rubovej strany
•         tlač do lepidla
•         neutralizácia lepidla

PLNOFAREBNÉ ETIKETY v kotúči v menších sériách – určené tiež na strojovú aplikáciu – vyrábame na digitálnom tlačovom stroji .
Na plnofarebnú potlač samolepiacich aj nesamolepiacich materiálov na hárkoch máme digitálnu tlačiareň. Ide o etikety, ktoré nemusia byť dodávané v kotúči väčšinou kvôli ich ručnej aplikácii alebo malému počtu.

​ETIKETY BEZ POTLAČE sú obvykle určené na ďalšiu dotlač variabilných údajov priamo v prevádzke. Pre optimálnu kvalitu a trvanlivosť etikety je dôležité zvoliť správny materiál a lepidlo v závislosti od účelu a prostredia, v akom bude etiketa neskôr používaná. Dodávame etikety od základného materiálu matného, pololesklého aj lesklého cez termomateriály až po špeciálne fólie odolné vlhku, tuku aj agresívnemu prostrediu.
Ak nie je možné v tlačiarni použiť kotúč samolepiaceho materiálu, vieme vyrobiť a dodať etikety poskladané, oddelené perforáciou. Pre náročné aplikácie je možné urobiť výsek do nosného materiálu (silikónu).

NAJČASTEJŠIE DODÁVANÉ DRUHY ETIKIET BEZ POTLAČE:

•         logistické etikety
•         termoetikety s perforáciou pozdĺžnou a priečnou
•         etikety sendvičové
•         etikety so zložitým výsekom

VOLLFARBIGE ETIKETTEN

Vollfarbige Etiketten auf Rollen in größeren Mengen für Applikationslinien werden auf Flexodruckmaschinen hergestellt, die eine breite Palette von Möglichkeiten bieten:

 • beliebige Form
 • Lackierung der Oberfläche – matt, glänzend – auch partiell
 • Laminierung der Oberfläche
 • Prägung (Metallicfarbe)
 • Prägung
 • Rückseitendruck
 • Druck in den Klebstoff
 • Klebstoffneutralisation

FULL-COLOUR ETHICS auf der Rolle in kleineren Serien – auch für den maschinellen Einsatz – hergestellt auf einer Digitaldruckmaschine.
Wir verfügen über einen Digitaldrucker für den vollfarbigen Druck von selbstklebenden und nicht selbstklebenden Materialien auf Bögen. Es handelt sich um Etiketten, die nicht auf einer Rolle geliefert werden müssen, vor allem wegen ihrer manuellen Anbringung oder wegen ihrer geringen Anzahl.

ETIKETTEN OHNE DRUCK sind in der Regel für den weiteren Nachdruck variabler Daten in der Werkstatt vorgesehen. Für eine optimale Qualität und Haltbarkeit der Etiketten ist es wichtig, das richtige Material und den richtigen Klebstoff zu wählen, je nach dem Zweck und der Umgebung, in der das Etikett später verwendet werden soll. Wir liefern Etiketten von Grundmaterialien in matt, halbglänzend und glänzend über Thermomaterialien bis hin zu Spezialfolien, die gegen Feuchtigkeit, Fett und aggressive Umgebungen resistent sind.
Wenn eine Rolle selbstklebendes Material im Drucker nicht verwendet werden kann, können wir Etiketten gefaltet und durch Perforationen getrennt herstellen und liefern. Für anspruchsvolle Anwendungen ist das Stanzen in das Trägermaterial (Silikon) möglich.

DIE GÄNGIGSTEN TYPEN VON LIEFERBAREN ETIKETTEN OHNE BESCHICHTUNG:

 • Logistik-Etiketten
 • Thermo-Etiketten mit Längs – und Querperforation
 • Sandwich-Etiketten
 • Etiketten mit komplexen Stanzungen

Anfrageformular

Ďakujeme za Váš záujem. Správa bola odoslaná.
Niečo sa pokazilo. Skúste ešte raz.