Naša webová lokalita používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať fungovanie webstránky najmä tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do používateľského prostredia, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej používateľské zlepšovanie, na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom používateľov a pre nevyhnutnú funkcionalitu a bezpečnosť webovej lokality.

Súbory cookies používané na našej webovej lokalite možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookies“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našej webovej stránky. Dlhodobé, tzv. „persistent cookies“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení aj po návšteve webovej stránky od 1 do 12 mesiacov v závislosti od typu súboru cookie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookies vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookies a nastavenia Vášho prehliadača).

Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

• analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie našej webovej lokality tým, že pochopíme, ako ju používatelia používajú,

• konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

• trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

• remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,

• esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webovej lokality.

Krátkodobé, tzv. „session cookies“, ktoré slúžia najmä za účelom zabezpečenia fungovania webovej stránky ako takej sú spracúvané na právnom základe ust. § 55 ods. 5 poslednej vety zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Dlhodobé, tzv. „persistent cookies“ sú spracúvané za účelom zhromažďovania informácií, ktoré nám pomôžu nastaviť náš obsah tak, aby vyhovoval Vašim záujmom používame na právnom základe Vášho súhlasu.

Ako spravovať súbory cookies:

Súbory cookies môžete kontrolovať, spravovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby sa súbory cookies vôbec neukladali. Ak sa rozhodnete súbory cookies vymazať, treba myslieť na to, že sa stratia všetky osobné nastavenia.