Ohlasovňa požiaru samolepka

0,71 4,42 

Categories: SKU: F 004

Samolepka ” Ohlasovňa požiaru ” sa používa na označenie priestoru na miesto, kde sa nachádza ohlasovňa požiaru. Ohlasovňa požiaru sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom je zabezpečená nepretržitá služba najmenej počas prevádzky. Musí mať spojovacie prostriedky na ohlásenie vzniku požiaru. Zvyčajne sa používa v obchodoch, hoteloch, školách na pracoviskách a pod. Dodanie je aj do 24 hodín. Vieme Vám ju vyrobiť aj v iných rozmeroch. Odber už aj od 1 ks. Najlepšie ceny, výborná kvalita. Bezpečnostné značenie spĺňa minimálne požiadavky NR SR 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou zodpovedajú normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012. Samolepka je vyrobená z PVC fólie, ale vieme ju vyrobiť aj ako plastovú tabuľku.

Ak nájdete u iného predajcu identický výrobok lacnejší, bude Vám ponúknutá rovnaká cena ako u daného predajcu, naviac znížená ešte o 2 % ako poďakovanie, že ste nás na tento cenový rozdiel upozornili. ĎAKUJEME

ZÁKAZ FAJČIŤ</aZÁKAZ FAJČIŤ

Súvisiace produkty